Συγκριτική μελέτη της απόδοσης των αλγορίθμων συγχρονισμού που βασίζονται στα χρονογραμματόσημα για κατανεμημένες βάσεις δεδομένων

Conference Paper uoadl:1040104 723 Read counter

Original Title:
Συγκριτική μελέτη της απόδοσης των αλγορίθμων συγχρονισμού που βασίζονται στα χρονογραμματόσημα για κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γατοπούλου, Αγγελική
Θανόπουλος, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Spirakis, P. G.
Τσατσούλης, Δημήτρης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Keywords:
Βάσεις γνώσης
Pages (from-to):
98-114
The digital material of the item is not available.