Προστασία προσωπικών πληροφοριών. Πλαίσιο αρχών - Τεχνική εξειδίκευση

Conference Paper uoadl:1040126 717 Read counter

Original Title:
Προστασία προσωπικών πληροφοριών. Πλαίσιο αρχών - Τεχνική εξειδίκευση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκρίτζαλης, Δημήτρης
Affiliation:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής
Main subject category:
Databases and Information Systems
Other subject categories:
Computer Security
Pages (from-to):
174-184
The digital material of the item is not available.