Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια περιοχή Πάχης Μεγάρων- Ισθμου Κορίνθου και μελέτη των ανθρωπογενών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον

Conference Paper uoadl:1040643 429 Read counter

Original Title:
Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια περιοχή Πάχης Μεγάρων- Ισθμου Κορίνθου και μελέτη των ανθρωπογενών επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον
Languages of Item:
Greek
Creator:
Livaditis, G.
Βαλαδάκη - Πλέσσα Α.
Affiliation:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
University of Athens. School of sciences. Department of Geology and Geoenvironment
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Environment
Keywords:
Ρηξιγενείς ακτές, κρημνοί, Αιγιαλοί
Pages (from-to):
237-257
The digital material of the item is not available.