Μέθοδοι εδαφολογικών αναλύσεων και ο συνδυασμός τους με άλλες φυσικές- οικολογικές παραμέτρους (μ' ένα παράδειγμα από την Κυλλήνη/ δυτική Πελοπόννησο)

Conference Paper uoadl:1040645 424 Read counter

Original Title:
Μέθοδοι εδαφολογικών αναλύσεων και ο συνδυασμός τους με άλλες φυσικές- οικολογικές παραμέτρους (μ' ένα παράδειγμα από την Κυλλήνη/ δυτική Πελοπόννησο)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Verginis, S.
Papapetrou-Zamani, A.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Pages (from-to):
258-271
The digital material of the item is not available.