Πλειο-πλειτοκαινικές τομές σε στρώματα απο Loess στις περιοχές Stranzendorf και Krems (Αυστρία)

Conference Paper uoadl:1040651 438 Read counter

Original Title:
Die plio-pleistozanen loessprofile von Stranzendorf und Krems ( Niederosterreich)
Languages of Item:
Deutsche
Translated title:
Πλειο-πλειτοκαινικές τομές σε στρώματα απο Loess στις περιοχές Stranzendorf και Krems (Αυστρία)
Creator:
Rabeder, Gernot
Verginis, S.
Affiliation:
Universitaet Wien. Institut fuer Palaentologie
Universitaet Wien. Institut fuer Geographie
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Pages (from-to):
285-306
The digital material of the item is not available.