Βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια εφαρμοσμένη οικολογική (περιβαλλοντολογική) χαρτογράφηση και η εφαρμογή αυτών στον Ελληνικό χώρο

Conference Paper uoadl:1040656 342 Read counter

Original Title:
Parameter der praktischen landschaftsokologischen differ-enzierug und bewertung am beispiel Griechenlands
Languages of Item:
Deutsche
Translated title:
Βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια εφαρμοσμένη οικολογική (περιβαλλοντολογική) χαρτογράφηση και η εφαρμογή αυτών στον Ελληνικό χώρο
Creator:
Nagl, Hubert
Papapetrou-Zamani, A.
Verginis, S.
Affiliation:
Universitaet Wien. Institut fuer Geographie
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Pages (from-to):
307-325
The digital material of the item is not available.