Μορφολογία και χρήση των ακτών της νήσου Σαλαμίνας

Conference Paper uoadl:1040663 368 Read counter

Original Title:
Μορφολογία και χρήση των ακτών της νήσου Σαλαμίνας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Livaditis, G.
Πλέσσας Σπύρος Π.
Affiliation:
University of Athens. School of sciences. Department of Geology and Geoenvironment
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Pages (from-to):
357-386
The digital material of the item is not available.