Μορφολογία των ακτών της νήσου Λευκάδας

Conference Paper uoadl:1040664 369 Read counter

Original Title:
Μορφολογία των ακτών της νήσου Λευκάδας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Verikiou-Papaspiridakou, Efthimia
Livaditis, G.
Affiliation:
University of Athens. School of sciences. Department of Geology and Geoenvironment
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geomorphology
Pages (from-to):
387-394
The digital material of the item is not available.