Η δήλωση του τρίτου στη διαδικασία της αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου. Σχέση αυτής προς το κατασχετήριο (Με αφορμή την υπ’αριθμ. 3292/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΠολΔ 2009.97)

Paper in Honorific Edition uoadl:1040999 404 Read counter

Original Title:
Η δήλωση του τρίτου στη διαδικασία της αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου. Σχέση αυτής προς το κατασχετήριο (Με αφορμή την υπ’αριθμ. 3292/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΠολΔ 2009.97)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
947-970
The digital material of the item is not available.