Ενστάσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη ως λόγος αποτροπής ή άρσης της υπερημερίας του

Paper in Honorific Edition uoadl:1041038 384 Read counter

Original Title:
Ενστάσεις στο πρόσωπο του οφειλέτη ως λόγος αποτροπής ή άρσης της υπερημερίας του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παναγιωτόπουλος, Βάγιας
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
979-1026
The digital material of the item is not available.