Η άρση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας

Paper in Honorific Edition uoadl:1041157 419 Read counter

Original Title:
Η άρση της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
1027-1056
The digital material of the item is not available.