Ο όρος «συντελεστής» και το δικαίωμα προτίμησης στην απόφαση αρ. 89 του Δημητρίου Χωματηνού. «Διόρθωσις ημαρτημένων»

Paper in Honorific Edition uoadl:1041228 405 Read counter

Original Title:
Ο όρος «συντελεστής» και το δικαίωμα προτίμησης στην απόφαση αρ. 89 του Δημητρίου Χωματηνού. «Διόρθωσις ημαρτημένων»
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papagianni, Eleftheria
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
1099-1110
The digital material of the item is not available.