Κύρος απαλλακτικών ρητρών που συμφωνήθηκαν χωρίς ατομική διαπραγμάτευση - Περί των ορίων της κατ’ άρθρα 332 § 2 και 334 § 2 ΑΚ ακυρότητας

Paper in Honorific Edition uoadl:1041233 461 Read counter

Original Title:
Κύρος απαλλακτικών ρητρών που συμφωνήθηκαν χωρίς ατομική διαπραγμάτευση - Περί των ορίων της κατ’ άρθρα 332 § 2 και 334 § 2 ΑΚ ακυρότητας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαδημητρόπουλος, Αντώνιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1111-1176
The digital material of the item is not available.