Η νέα ρύθμιση για τη διακοπή παραγραφής με την έγερση της αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1041511 417 Read counter

Original Title:
Η νέα ρύθμιση για τη διακοπή παραγραφής με την έγερση της αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papadopoulou - Klamari, Dimitra
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1177-1200
The digital material of the item is not available.