Το μαγικό στοιχείο της παραμυθικής αφήγησης στο έργο του Γεωργίου Βιζυηνού

Conference Paper uoadl:1041875 159 Read counter

Original Title:
Το μαγικό στοιχείο της παραμυθικής αφήγησης στο έργο του Γεωργίου Βιζυηνού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μήτσου, Μαρία
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature
Pages (from-to):
147-156
The digital material of the item is not available.