Ασφάλεια συστημάτων συνδιάσκεψης στο internet: μια δυναμική προσέγγιση

Conference Paper uoadl:1043685 638 Read counter

Original Title:
Ασφάλεια συστημάτων συνδιάσκεψης στο internet: μια δυναμική προσέγγιση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλεξανδρής, Ν.
Χρυσικόπουλος, Β.
Burmester, M.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer Security
Keywords:
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, Ασφάλεια επικοινωνιακών συστημάτων, Διανομή κλειδιού, Ασφάλεια δεδομένων
Pages (from-to):
41-51
The digital material of the item is not available.