Μοντέλο δεδομένων για τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακού δικτύου διανομής με τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

Conference Paper uoadl:1043703 735 Read counter

Original Title:
Μοντέλο δεδομένων για τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακού δικτύου διανομής με τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μούρτζινου, Παναγιώτα
Ρογκάκος, Βασίλης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Other subject categories:
Networks and Telecommunications
Keywords:
Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων, Διαχείριση δικτύων υποδομής
Pages (from-to):
87-98
The digital material of the item is not available.