Μοντέλο πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών καρτών υγείας και ασφάλισης - Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου

Conference Paper uoadl:1043723 741 Read counter

Original Title:
Μοντέλο πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών καρτών υγείας και ασφάλισης - Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τρούλος, Κ.
Καπέλιος, Γ.
Καρούνου, Β.
Καρούνος, Θεόδωρος
Μάγκλαρης, Βασίλειος
Ζόρζος, Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Other subject categories:
Computer Security
Keywords:
Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων
Pages (from-to):
109-118
The digital material of the item is not available.