Η συγκεκριμενοποίηση της α ντιθέσεως στα χρηστά ήθη (AK 178) μέσω της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1044111 433 Read counter

Original Title:
Η συγκεκριμενοποίηση της α ντιθέσεως στα χρηστά ήθη (AK 178) μέσω της συγκροτήσεως τυπικών ομάδων περιπτώσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papanikolaou, Panagiotis
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1201-1224
The digital material of the item is not available.