Απόφαση ΕΔΔΑ Van der Heijden κατά Ολλανδίας: μια συντηρητική παρένθεση ή προάγγελος συντηρητικής στροφής του ΕΔΔΑ;

Paper in Honorific Edition uoadl:1044117 396 Read counter

Original Title:
Απόφαση ΕΔΔΑ Van der Heijden κατά Ολλανδίας: μια συντηρητική παρένθεση ή προάγγελος συντηρητικής στροφής του ΕΔΔΑ;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαχρίστου , Αθανάσιος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
1243-1246
The digital material of the item is not available.