Η πολυπρόσωπη αφανής εταιρεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1044138 543 Read counter

Original Title:
Η πολυπρόσωπη αφανής εταιρεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Company law
Pages (from-to):
1281-1302
The digital material of the item is not available.