Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και διάπλαση ουσιωδών όρων πιστωτικών συμβάσεων. Η εντός των ορίων της ΑΚ 388 επενέργεια της καλής πίστης στο πλαίσιο δίκαιης κατανομής των συμβατικών κινδύνων

Paper in Honorific Edition uoadl:1044150 289 Read counter

Original Title:
Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και διάπλαση ουσιωδών όρων πιστωτικών συμβάσεων. Η εντός των ορίων της ΑΚ 388 επενέργεια της καλής πίστης στο πλαίσιο δίκαιης κατανομής των συμβατικών κινδύνων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρούσσης , Δημήτριος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1329-1358
The digital material of the item is not available.