Το σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1044156 313 Read counter

Original Title:
Το σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
1359-1388
The digital material of the item is not available.