Η αρχή «όλα ή τίποτε » στο δίκαιο της αποζημίωσης. Σκέψεις για τη δυνατότητα περιστολής της αποζημίωσης με βάση τη γενική ρήτρα της καλής πίστης

Paper in Honorific Edition uoadl:1044167 305 Read counter

Original Title:
Η αρχή «όλα ή τίποτε » στο δίκαιο της αποζημίωσης. Σκέψεις για τη δυνατότητα περιστολής της αποζημίωσης με βάση τη γενική ρήτρα της καλής πίστης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σαϊτάκης Κίμων
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1389-1422
The digital material of the item is not available.