Εισαγωγή στα πολυμέσα

Conference Paper uoadl:1044324 779 Read counter

Original Title:
Εισαγωγή στα πολυμέσα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Martakos, Drakoulis
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Technology - Computer science
Other subject categories:
Digital Technology
Keywords:
Πολυμέσα, Multimedia, Εικόνα, Ήχος, Video, Γραφικά
Pages (from-to):
21-29
The digital material of the item is not available.