Μεταφερσιμότητα εφαρμογών πολυμέσων (OSMOSE)

Conference Paper uoadl:1044353 747 Read counter

Original Title:
Μεταφερσιμότητα εφαρμογών πολυμέσων (OSMOSE)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής. Ερευνητική ομάδα OSMOSE
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Technology - Computer science
Other subject categories:
Digital Technology
Human-Computer Interaction
Keywords:
Multimedia, Hypermedia, MHEG
Pages (from-to):
61-69
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη και βιβλιογραφικές αναφορές
The digital material of the item is not available.