Τα πολυμέσα και η στρατηγική IMMXpress της εταιρείας SIEMENS

Conference Paper uoadl:1044379 705 Read counter

Original Title:
Τα πολυμέσα και η στρατηγική IMMXpress της εταιρείας SIEMENS
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Αικατερινίδη, Τζοάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Other subject categories:
Digital Technology
Keywords:
Πολυμέσα, Ψηφιακό σήμα, Οπτικές ίνες, Σχεδιασμός δικτύου
Pages (from-to):
165-171
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά
The digital material of the item is not available.