Βλάβη και ζημία: μία αναγκαία διάκριση στο δίκαιο του αδικήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1044777 378 Read counter

Original Title:
Βλάβη και ζημία: μία αναγκαία διάκριση στο δίκαιο του αδικήματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σούρλας , Παύλος K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1467-1518
The digital material of the item is not available.