Η απόφαση 14/2013 του ΑΕΔ – Συνταγματικότητα του άρθρου 28 Ν . 2685/1999 για τις προβληματικές επιχειρήσεις του Ν. 1386/1983 και τις αφερέγγυες τραπεζικές Α.Ε. Το οριστικό (;) τέλος μιας μακράς δικαστικής αντιπαράθεσης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΚ (τώρα ΔΕΕ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1044847 380 Read counter

Original Title:
Η απόφαση 14/2013 του ΑΕΔ – Συνταγματικότητα του άρθρου 28 Ν . 2685/1999 για τις προβληματικές επιχειρήσεις του Ν. 1386/1983 και τις αφερέγγυες τραπεζικές Α.Ε. Το οριστικό (;) τέλος μιας μακράς δικαστικής αντιπαράθεσης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΚ (τώρα ΔΕΕ)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σουφλερός, Ηλίας Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Constitutional Law
Pages (from-to):
1519-1538
The digital material of the item is not available.