Σκέψεις για μια ενιαία θεωρία αστικής και ποινικής ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1044848 318 Read counter

Original Title:
Σκέψεις για μια ενιαία θεωρία αστικής και ποινικής ευθύνης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Other subject categories:
Criminal Law
Pages (from-to):
1539-1544
The digital material of the item is not available.