Μορφές ανισχύρου δικαιοπραξιών. Διαφοροποίηση βάσει εννοιών ή βάσει έννομων συνεπειών;

Paper in Honorific Edition uoadl:1044852 334 Read counter

Original Title:
Μορφές ανισχύρου δικαιοπραξιών. Διαφοροποίηση βάσει εννοιών ή βάσει έννομων συνεπειών;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1545-1572
The digital material of the item is not available.