Η γένεση του ανθρώπου στο έρ γο του Ματθαίου Βλάσταρη

Paper in Honorific Edition uoadl:1045787 311 Read counter

Original Title:
Η γένεση του ανθρώπου στο έρ γο του Ματθαίου Βλάσταρη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
1615-1622
The digital material of the item is not available.