Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή – Ομοδικία περισσότερων εγγυητών

Paper in Honorific Edition uoadl:1045792 386 Read counter

Original Title:
Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή – Ομοδικία περισσότερων εγγυητών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
1623-1654
The digital material of the item is not available.