Η σχέση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις ελευθερίες της τέχνης και της επιστήμης

Paper in Honorific Edition uoadl:1045796 293 Read counter

Original Title:
Η σχέση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με τις ελευθερίες της τέχνης και της επιστήμης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1683-1706
The digital material of the item is not available.