Το δικαίωμα αναγωγής στη δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1045809 336 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα αναγωγής στη δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη Αλ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
1741-1748
The digital material of the item is not available.