Επανεξέταση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων λόγω παράβασης της υποχρέωσης προδικαστικής παραπομπής

Paper in Honorific Edition uoadl:1045816 278 Read counter

Original Title:
Επανεξέταση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων λόγω παράβασης της υποχρέωσης προδικαστικής παραπομπής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
1749-1760
The digital material of the item is not available.