Οι Νόμοι του Πλάτωνος ως ʺπαράδειγμα εργασίαςʺ στην αρχαία κλασική φιλοσοφία του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1045821 336 Read counter

Original Title:
Οι Νόμοι του Πλάτωνος ως ʺπαράδειγμα εργασίαςʺ στην αρχαία κλασική φιλοσοφία του δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
1761-1786
The digital material of the item is not available.