Φυσική και ανθρωπολογία στον Δημόκριτο

Conference Paper uoadl:1046450 440 Read counter

Original Title:
Φυσική και ανθρωπολογία στον Δημόκριτο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Couloubaritsis, Lambros
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy
Keywords:
Ατομική θεωρία Δημοκρίτου
Pages (from-to):
79-97
The digital material of the item is not available.