Ασημοσουγιάς

Jewel uoadl:112790 1030 Read counter

Insertion number:
901
Name:
Ασημοσουγιάς
Date submitted:
19740101
Geographical region:
Στερεά Ελλάδα
Town / Village:
Παρνασσός
Source:
Αγορά
Purchase value:
10.000 δρχ.
Material:
Metal
Description:
Αποτελείται από τον κυρίως σουγιά και 4 πλάκες ασημένιες με σαμπάτ διακόσμηση, για να συγκρατούν τις αλυσίδες.

1