Κεφαλομάντηλο

Dress uoadl:118984 1054 Read counter

Insertion number:
1129
Name:
Κεφαλομάντηλο
Local / Alternate name:
Κουρούκλα
Date submitted:
20010321
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Αλάμπρα
Source:
Δωρεά
Donator:
Γεωργίου Αντωνία (Φ.Π.Ψ., Α.Μ. 22569)
Material:
Fabric

1