Κτήματα

Subfolder uoadl:122451 420 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
661.4
Extent:
50 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 39 σελίδες του έτους 1856-57.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, ποσό, αίθουσα πανεπιστημίου, διασκευή, φυσική ιστορία, συλλογή, μεταφορά,
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Λύσανδρος Καυταντζόγλου, αναγνωστήριο βιβλιοθήκης, γνωμοδότηση, Υπουργείο Εσωτερικών, εξωτερική είσοδος, μεταρρύθμιση, κανόνες, αρχιτεκτονική, σχέδιο, αποθεματικό κεφάλαιο, αναγκαίο ποσό, θερινές διακοπές, εργασίες, διάγραμμα, μεταβολές,
Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, κατασκευή, μαρμάρινα, κατώφλια, ύδατα, κλίμακα, προϋπολογισμός, αίτημα, υποβολή,
Βουλή, Γερουσία, προσφορά, ποσό, καλλιέργεια, κήποι, περιτείχισμα, περίβολος, δημοπρασία, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έγκριση, Ιωάννης Χιόνης, εργολάβος, εργασίες, περαίωση,
Αναγνώστης Μοναρχίδης, Πρόεδρος Γερουσίας, απόφαση, χορηγία, ποσό, πρύτανης, ευχαριστίες,
Θρασύβουλος Ζαϊμης, Πρόεδρος Βουλής, προσφορά, ποσό, ευχαριστίες,
Πανεπιστήμιο, ασφαλιστική, κάλυψη,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, φοιτητές, πυρκαγιά, κίνδυνος, κάπνισμα, απαγόρευση,
Υπουργείο Εσωτερικών, σχέδιο πανεπιστημίου,
Θεόδωρος Ορφανίδης, βοτανική, Έφορος δενδροκομείου, φυτά, χορηγία,
Διευθυντής Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, άδεια, πυρίτιδα, εξόρυξη, λίθος, εργολάβος,
Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, νόμισμα, διαφορά, ασφάλιση,
Κωνσταντίνος Γαλάτης , Δήμαρχος Αθηναίων
Μητρόπολη Αθηνών, ναός, ανέγερση, ικριώματα, κατασκευή, ξυλεία, σιδηροδέσματα, δανεισμός, επιστροφή, Πρόεδρος, η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή, αρχιτέκτονας,
Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, προϋπολογισμός, Υπουργείο Εσωτερικών, δαπάνη, διασκευή, είσοδος, προμήθεια, ύλη, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, Σύγκλητος, γνωμοδότηση, Δημήτριος Βούλγαρης, Υπουργός Εσωτερικών, πλατεία Πανεπιστημίου, ισοπέδωση, σχέδιο, εκτέλεση, Γεράσιμος Μεταξάς, μηχανικός, λοχαγός,
εισοδήματα, είσπραξη, Απόστολος Αρσάκης, Νικόλαος Χατσόπουλος,
Διεύθυνση Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, υπόνομος, κατασκευή, Σταδίου, οδός, δαπάνη, ιδιοκτήτες, Πανεπιστήμιο,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, δεξαμενές, κατασκευή, πυρκαγιά, μέτρα προστασίας, αντλία, δαπάνη, επιστασία, Υπουργείο Εσωτερικών, Ιωάννης Ολύμπιος, πρύτανης, κάπνισμα, απαγόρευση, διάταγμα, παραβάτες, οδηγίες, φοιτητές,
Πέτρος Νιοτσίνσκης, προλύτης, θεολογία, προσφορά, χρηματική, οικοδομή, πανεπιστήμιο, διπλότυπα, συνδρομές, Νομάρχης Αχαΐας και Ήλιδος,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διορισμός, μέλη, η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου Επιτροπή, Γεώργιος Σταύρου, αίτημα, απαλλαγή, Πρόεδροι βουλής και γερουσίας, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Άγγελος Γιαννικέσης, Πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, σχέδιο,
Προεδρείο της Βουλής, επιστολή, χρηματοδότηση, έξοδα, ισοπέδωση, πλατεία Πανεπιστημίου, κήπος, καλλιέργεια, προϋπολογισμός, πληρωμή, Υπουργείο των Οικονομικών,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ελληνικό Προξενείο, Μασσαλία, καρέκλες, παραγγελία, κατασκευή, εκτέλεση, ευεργέτες, μετάλλια, διπλώματα,
Υπουργείο των Οικονομικών, κήπος, καλλιέργεια, ποσό, πληρωμή, προϋπολογισμός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, δεξαμενές, κατασκευή, προϋπολογισμός, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, σχέδιο, αποπεράτωση, επίσπευση, είσοδοι, κατασκευή, τειχίσματα, σοβατίσματα, θύρα, παλαιό ανατομείο.
The digital material of the item is not available.