Κτήματα

Subfolder uoadl:122587 192 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου    

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
663.5, 664.1
Extent:
275 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
πληρωμές, εντολές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, δέντρα, φυτά, αγορά, Πανεπιστήμιο, πλατεία, αναβρυτήρια (σιντριβάνια), κατασκευή, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), Νικόλαος Κουμέλης, εργολάβος, συμφωνητικό, δαπάνες, μαρμαρόστρωση, εργασίες, πλατεία, βαθμίδες, Δ. Δογαρόπουλος, επιστάτης, Γκίκας Δοκός, αεριόφως, αέριο φωτισμού, εγκατάσταση, Χημείο, Φαρμακευτικό Χημείο, έξοδα, Εταιρία Αεριόφωτος, Ανατομείο, Χημείο, οικοδόμηση, Γεώργιος Ιωαννίδης, μηχανικός, αξιωματικός, Πάνος Δέδες, εργολάβος, μεταβολές, Δαμιανός Γεωργίου, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητές, κατασκευές, έπιπλα, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Γεώργιος Ιωαννίδης, μηχανικός, αξιωματικός, Χημείο, οικοδομή, υδροδότηση, κατασκευές, έπιπλα, αεριόφως, υλικά, εργάτες, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, οικία, εκπαιδευτήριο, Μαιευτήριο, αεριόφως, φωτισμός, Διοικητική Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, Δήμαρχος Αθηναίων, δαπάνες, Πανεπιστήμιο, Υπουργείο Εσωτερικών, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, Εταιρία Αεριόφωτος, δαπάνες, Παρίσι, έπιπλα, παραγγελία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Τελωνείο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο, πλατεία, φύτευση, Υπουργείο Στρατιωτικών, Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), αρχιτέκτονας, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, έκθεση, αλεξικέραυνα, εγκατάσταση, έργο, Ανατομείο, οικοδομή, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Αστυκλινική, μετακίνηση, υδροδότηση, οδοί, προβλήματα, έργα, Αττική, νομάρχης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, φρέαρ, κατασκευή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, έκθεση, Δημοτικό Νοσοκομείο, τελειοποίηση, νέο νοσοκομείο, Ακαδημαϊκές Αρχές, διοίκηση, διδασκαλία, Ελεήμων Εταιρία, Πτωχοκομείο, οικοδομή
The digital material of the item is not available.