Πρακτικά Συγκλήτου 1874-1876, τόμος 10

Volume of Archival Material uoadl:1260 4087 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1874-1876, τόμος 10
Time Coverage:
1873-1874 (συνέχεια), 1874-1875, 1875-1876 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 7 Ιανουαρίου 1874

Proceedings uoadl:1261
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 23 Φεβρουαρίου 1874

Proceedings uoadl:1264
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1874

Proceedings uoadl:1267
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 27 Απριλίου 1874

Proceedings uoadl:1269
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 1874

Proceedings uoadl:1271
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1874

Proceedings uoadl:1273
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 20 Ιουλίου 1874

Proceedings uoadl:1275
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 3 Αυγούστου 1874

Proceedings uoadl:1276
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 17 Αυγούστου 1874

Proceedings uoadl:1277
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 31 Αυγούστου 1874

Proceedings uoadl:1278
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 7 Σεπτεμβρίου 1874

Proceedings uoadl:1279
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 10 Σεπτεμβρίου 1874

Proceedings uoadl:1280
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 26 Σεπτεμβρίου 1874

Proceedings uoadl:1281
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 1 Οκτωβρίου 1874

Proceedings uoadl:1282
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1874

Proceedings uoadl:1283
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 8 Οκτωβρίου 1874

Proceedings uoadl:1284
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1874

Proceedings uoadl:1286
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1874

Proceedings uoadl:1287
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1874

Proceedings uoadl:1288
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1874

Proceedings uoadl:1289
Unit:
Historical Archive