Η συσχέτιση του insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) με τον πρόωρο τοκετό και την πρόωρη ρήξη των υμένων

Doctoral Dissertation uoadl:1305560 1469 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-15
Year:
2012
Author:
Καλογήρου Ιωάννης
Dissertation committee:
Καθ. Νικόλαος Βιτωράτος
Original Title:
Η συσχέτιση του insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) με τον πρόωρο τοκετό και την πρόωρη ρήξη των υμένων
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Keywords:
Premature repture of mebranes (PROM), Preterm labour, Detection of insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBR-1) substance, Prevention of obstetric complication, Fetal and maternal morbility and mortality
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
142
Number of pages:
119
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.