Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου

Postgraduate Thesis uoadl:1309792 4258 Read counter

Unit:
Department of Law
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Deposit date:
2016-10-25
Year:
2016
Author:
Αρναούτη Άννα
Supervisors info:
Β. Χριστιανός
Original Title:
Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of pages:
41 σ.
The digital material of the item is not available.