Αυτοστιγματισμός: Σύνδεση με ακούσια νοσηλεία, κλινικές μεταβλητές και το βαθμό υποστήριξης ατόμων με σοβαρή ψυχική νόσο

Postgraduate Thesis uoadl:1309804 1857 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-07
Year:
2012
Author:
Βρεττού Κασσιανή
Supervisors info:
Επικ. Καθ. Μαρίνα Οικονόμου
Original Title:
Αυτοστιγματισμός: Σύνδεση με ακούσια νοσηλεία, κλινικές μεταβλητές και το βαθμό υποστήριξης ατόμων με σοβαρή ψυχική νόσο
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Keywords:
Αυτοστιγματισμός, Συσχέτιση με ακούσια νοσηλεία, Σχέση με θεραπευτή, Κλινικές μεταβλητές, Χρόνια ψυχικά πάσχοντες
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of pages:
126
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.