Μηχανισμοί αντίστασης του HER-2 θετικού καρκίνου του μαστού στη λαπατινίμπη.

Postgraduate Thesis uoadl:1309819 1694 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-21
Year:
2012
Author:
Κυριάκου Βασιλική
Supervisors info:
Καθ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Original Title:
Μηχανισμοί αντίστασης του HER-2 θετικού καρκίνου του μαστού στη λαπατινίμπη.
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Keywords:
Breast neoplasms, Lapantinib
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
70
Number of pages:
45
File:
File access is restricted.

document.pdf
1 MB
File access is restricted.