24ωρη pHμετρια: διερεύνηση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στα παιδιά και στους εφήβους

Postgraduate Thesis uoadl:1309831 1805 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-06-26
Year:
2013
Author:
Νικήτα Μαρία
Supervisors info:
Ρώμα -Γιαννίκου Ελευθερία
Original Title:
24ωρη pHμετρια: διερεύνηση των συμπτωμάτων της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης στα παιδιά και στους εφήβους
Languages:
Greek
Summary:
Empty abstract
Keywords:
Gastroesophageal reflux , Esophageal pH-metry , Vomiting, Regurgitation , Bronchiolitis
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
320
Number of pages:
105
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.