Στάσεις ελλήνων ερευνητών αναφορικά με τη λήψη συγκατάθεσης για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Postgraduate Thesis uoadl:1313869 165 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-06-23
Year:
2014
Author:
Κολοκυθά Χριστίνα
Supervisors info:
Επιστημονική Συνεργάτις Γκαράνη-Παπαδάτου Τ., Καθηγήτρια Κατσουγιάννη Κ., Καθηγητής Μπουρνέτας Α.
Original Title:
Στάσεις ελλήνων ερευνητών αναφορικά με τη λήψη συγκατάθεσης για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Languages:
Greek
Summary:
Provision of informed consent from all participants in a research project
constitutes the most important piece of ethical conduct of a program. In case
of people who lack capacity to provide consent, it should be provided by their
legal representative. Particular attention is required in cases where research
includes retrospective use of identifiable material. Carrying out a research
program requires assessment from a Research Ethics Committee.
The purpose of this study is to investigate the attitude of Greek researchers
regarding the ethical framework of proper research projects conduct, with
particular emphasis at the processes of consent’s reception. For that purpose,
has been created a questionnaire answered by faculty members of University
Clinics. For the correlation of variables were used x2 tests and Pearson’s
correlation coefficient, whilst for controlling the impact of confounding
factors have been implemented logistic regression models.
According to the results, in most cases written consent is provided from the
participants. Moreover, participants’ right to recall their consent is almost
always respectable. Information that precedes consent seems to be affected by
several factors. The research protocols are always evaluated by Research Ethics
Committees, while the sample’s self assessment demonstrated that further
training is needed over this domain.
Keywords:
Informed consent, Bioethics, Ethical research conduct, Human subjects, Research Ethics
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
35
Number of pages:
85

document.pdf
1 MB
File access is restricted.