Ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό του πεπτιδικού αντιβιοτικού κολιμυκίνη σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης συζευγμένης με αναλύτη τριπλού τετράποδου (HPLC-MS/MS)

Postgraduate Thesis uoadl:1316084 408 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Library of the School of Science
Deposit date:
2013-07-17
Year:
2013
Author:
Χαριτίδης Παναγιώτης
Supervisors info:
Γκίκας Ευάγγελος Λέκτορας
Original Title:
Ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό του πεπτιδικού αντιβιοτικού κολιμυκίνη σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης συζευγμένης με αναλύτη τριπλού τετράποδου (HPLC-MS/MS)
Languages:
Greek
Summary:
The study contacted concerns the determination of colimycin in human Bal.
Initially, the appropriate conditions were found to LC-MS for the development
of a suitable method which could provide satisfactory detection and separation
of the two colimycin forms. After that, this method was implementedto human Bal
samples in order to detect the spiked colimycin.Finally experiments of
accuracy, repeatability, recovery and matrix effect were executed as part of
the methodology confirmation.
Keywords:
Colistin, Bal, Sputum, Triple quadrupole, HPLC
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
56
Number of pages:
84

document.pdf
2 MB
File access is restricted.